กิจกรรมเดือนมิถุนายน 2560

15 มิถุนายน 2560 โรงเรียนวัดด่านทับตะโกจัดพิธีไหว้ครูของนักเรียนประจำปีการศึกษา 2560 เพื่อให้นักเรียนได้แสดงความกตัญญูกตเวทีรำลึกในพระคุณครูที่ได้อบรมสั่งสอนศิษย์เพื่อให้ศิษย์ได้เป็นคนดีที่มีคุณภาพของสังคมต่อไป ชมวีดีโอบรรยากาศวันไหว้ครู

vaikru60